LOL视频 > 召唤师学院 > 木有知道 >

外媒评昨日最佳选手:RNG三人入选

2022-05-25

外媒评选昨日最佳名单,其中RNG中下三人入选榜单。TOP: Zeus

JGL: Oner

MID: Xiaohu

BOT: Gala

SUP: Ming

更多相关文章

一本道才是正经事